Zewnętrzny kosz skrubera

Zewnętrzny kosz skrubera Prism 2

1.480,00

Opis

Numer katalogowy: 27749